මෙන්න ලෝකයේ පළමු වතුර උඩ ඇවිදින මිනිසා

ලෝකයේ සිටිනා ශක්තිවන්ට්යින්ගෙන් ශක්තිවන්තයෙක් ලෙස සැලකෙන ෆ්‍රෑන්ක් සයිමන් ලෝකයටම තමාගේ ශක්තිය පෙන්නුවේ මේ ආක්රයෙනි . ඔහු මුලින්ලම විදුලි උදුනක් තමාගේ ශක්ත්වන්ත දත් යුගලයෙන් උස්ස්සනු ලබනවා , සාරත්ක්ව මෙම ක්‍රියාව කරන ඔහු. තප්පර කිහිපයක් තම දත් මත මෙම විදුලි උදුනක රදවගන් ඉදීමට සමත් වන අතරම දෙවැනි උත්සාහය ලෙස යතුරු පැදියක් තම දත් මතින් ඔසවා තබමින් ගිනස් වාරත්වකට හිමිකම් කියනු ලබනවා.

නොර්වේ රාජයේ ඇති ඇත්ලන්තික් පාර ලෝකයේ ඇති තවත් බබිහිසුණු පාරවල් වලින් එකක් වන බව මෙම රූප රාමු දෙස බලන ඔබට වැටහෙනවා ඇත.

සයිබිරියාවේ විටීම් ගඟ හරහා වැටි ඇති මෙම පාර දුටුවන් සිත සසල කරනවා අත්භ්න්කර පාරකි . පුංචිම පුංචි ව්රදීමකින් ඔබගේ ජ්විත්ය නැතිවියාහැකි බව මෙම රූප පෙළ බලන ඔබට වැටහෙනවා ඇත.

ඉන්දියාවේ දුෂ්කර ගම්මාන දෙකක් හරහා වැටි ඇති මෙම මාර්ගය ගමන් කරන්නන්ට ඇසිල්ලකින් මරණය ගෙන දිය හැකි මාර්ගයකි

ඉන්දියාවේ හිමාල කන්ද ඔස්සේ වැටි ඇති මාරගයද ලෝකයේ අතිභ්යන්ක්ර මාර්ගයක් ලෙස සැලකෙනවා

මෙම මැජික් ශිල්පියා විසින් වතුර මතින් ඇවිදින ආකාරය මුලින්ම හොදින් නිරීක්ෂණය කරන්න , මෙම ක්‍රියාව දෙස බලා සිටිනා පුදගලයන්ගේ දෑස් විස්මයට පත්කරමින් මොහු තමාගේ ඇස් බැන්දුම සිදු කරනු ලබයි. නමුත් ඇත්තටම සුදුවන්නේ කුමක්ද මොහු මෙය සිදු කරන්නේ කෙසේද? මොහුගේ ඇස් බැන්දුම පිටුපස සැගවුණු රහස් කුමක්ක්ද. මොහු විසින් ප්ලේක්සි ග්ලාස් නම් විශේස්ත විදුරු වරගය්ක් යොදාගනිමින් වතුර යටින් ඔහුට ගමන් කිරීම සදහා අවකාශයක් නිර්මාණය කරනු ලබනවා. මෙම රංගනය එදිරිපත් ක්රිරිමේදී ඔහු විසින් ඔහුටම වෙන්වූ පුදුගලයින් සහභාහි කරගනු ලබන අතර ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය වෙනතකට යෝමු කිරීමටත් මොහුගේ ඇස් බැන්දුම සාර්ථක ක්රිර්මත් මොවුන් උපකාර කරනු ලබනවා

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!